Thời sự

Danh sách lãnh đạo Đảng, Nhà nước ứng cử Đại biểu Quốc hội

Danh sách lãnh đạo Đảng, Nhà nước ứng cử Đại biểu Quốc hội
26/04/2016 4:49 pm

Chiều nay, Ủy ban bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại...

Lãnh đạo Đảng – Nhà nước

Tổng bí thư
Chủ tịch nước
Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội

Liên hệ

Xin gửi bài viết và thư góp ý về
banbientap@maithetrung.net
Website maithetrung.net Đánh giá bởi Google Plus on Dec 20 2011 - 5.0