Thời sự

Bức tường Berlin sụp đổ: Bài học hòa hợp dân tộc của người Đức

Bức tường Berlin sụp đổ: Bài học hòa hợp dân tộc của người Đức
27/04/2015 6:04 pm

Hãy cùng nhìn lại những thành tựu cũng như những bất cập của nước Đức sau thống nhất qua những chia sẻ của người Việt sống tại Cộng Hòa Liên Bang Đức Bức...

Lãnh đạo Đảng – Nhà nước

Tổng bí thư
Chủ tịch nước
Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội

Liên hệ

Xin gửi bài viết và thư góp ý về
banbientap@maithetrung.net
Website maithetrung.net Đánh giá bởi Google Plus on Dec 20 2011 - 5.0